Kiem Clima FacebookKiem Clima Google +Kiem Clima Youtube channelKiem Clima LinkedinKiem Clima RSS

Поддръжка на климатика

 • Ако климатикът няма да бъде използван дълго време изсушете го, за да бъде в най-добра кондиция.
 • Първо изсушаване се прави като включите климатика на вентилатор за 2-3 часа и след това го изключите от контакта. Може да има вътрешни повреди, ако има влага по частите.
 • Второ изсушаване на вътрешните компоненти на климатика като работи в режим на вентилатор за 2-3 часа, преди да използвате климатика за отопление или охлаждане.
 • Това помага да се премахнат миризмите, които се образуват от влагата. Препоръчително е да се правят периодични проверки за състоянието на климатика.
 • Вътрешното тяло на климатика е съставено от въздушен филтър, кондезна вана, топлообменник и кондезна тръба. Би трябвало да почиствате всички компоненти веднъж годишно с изключение на филтъра, който почиствате всеки месец.
 • Топлообменникът във външното тяло би трябвало да се почиства на всеки 12 месеца.
 • Електрическите части се почистват чрез въздушна струя веднъж годишно.
 • Проверяваме веднъж в годината дали всички електрически компоненти са здраво затегнати.
 • Перката се почиства веднъж годишно също.
 • Тези проверки и поддръжки са от основно значение, за да си гарантирате ефикасността на климатика.
 • Честотата на извършване на тези дейности зависи от характеристиките на района, в който живеете - ниво на прах във въздуха и други условия.
 • Ако районът, в който е монтиран климатикът е с високо съдържание на прах, тези практики е препоръчително да се извършват по-често.
 • Важно е да знаете, че почистването на външното тяло на климатика и профилактиката е добре да се извърши от квалифициран специалист.
kiemclima