Kiem Clima FacebookKiem Clima Google +Kiem Clima Youtube channelKiem Clima LinkedinKiem Clima RSS

Филтри на климатици

Филтри на климатици 96

Филтрите на климатиците са предназначени да премахват праха във въздуха и да предпазват не само хората в помещението, но и частите на вътрешното тяло. Процедурата по премахване на праха от въздуха при климатика може да се сравни с дейността на прахосмукачка. Достатъчно е да измивате филтъра с топла вода с цел да го почистите.

Обикновено е необходимо филтрите на климатика да се почистват на 14 дни, но ако има по-голямо замърсяване на въздуха, следва да се почистват по-често. Ако филтрите на климатика са много замърсени, това ще попречи на дренажната система на климатика и водата просто ще протече. Ако досега не сте почиствали филтрите на климатика, и се образувала плътна покривка от мръсотия върху тях, най-добре е да извикате професионалист, който да направи и профилактика на климатика.Филтрите в климатиците Daikin От Daikin са добавили още два филтъра, освен основните - необработен и електростатичен филтър, за да може фотокаталитичната система на Daikin да работи по-ефективно. Тези филтри могат да улавят големи частици прах и механични замърсители. Достатъчно е да се измива филтъра с топла вода. Фотокаталитичната система на Daikin има дезодориращ ефект. Повече от 95% от праха и вредните частици във въздуха се премахват от въздухопречиствател Daikin на един път.

kiemclima